Affiliate - Obchodní podmínky

Registrací na webových stránkách http://www.pragueticketoffice.com/affiliate/AffRegistrace.aspx a vytvořením reklamních kampaní, čímž se rozumí umístění zdrojového kódu stránek www.pragueticketoffice.com na Vaše internetové stránky, vyjadřujete souhlas s následujícími obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi Vámi (dále jen partner) a provozovatelem partnerského - affiliate programu Prague Ticket Office – Via Musica (dále jen PTO). Registrace do partnerského - affiliate programu (dále jen program) je bezplatná, jejím dokončením se stáváte partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky programu:

Provozovatelem programu je:
Prague Ticket Office – Via Musica
Na Kozačce 12/1272
Praha 2, 120 00
Česká republika
IČO: 14924111, DIČ: CZ6459072026
tel.: +420 222 521 221,
hotline: +420 727 927 292
e-mail: podpora@viamusica.cz

Via Musica je zapsaná ochranná známka, registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 325504.
Veškeré údaje partnera uvedené v registraci jsou použity pouze a jen pro spolupráci partnera a PTO, a to výhradně v rámci programu, a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. České republiky.

Partner se zaregistruje do programu pomocí tohoto registračního formuláře. PTO bude akceptovat registraci především u těch internetových stránek, které jsou svým obsahem obecně zaměřeny na kulturu v Praze, dále na cestovní ruch a turismus se zaměřením na Prahu a Českou republiku a především na vážnou hudbu, jazzovou hudbu, operu a balet, černé a loutkové divadlo v Praze. PTO si vyhrazuje právo registraci odmítnout bez udání důvodu. PTO nebude v žádném případě akceptovat registraci těch internetových stránek, které jsou svým obsahem v rozporu s dobrými mravy a zákony České republiky.

Program slouží tak, že eviduje každé přesměrování návštěvníka internetových stránek partnera na stránky PTO. Ve statistikách programu, které má partner po přihlášení do programu k dispozici, jsou poté uvedeny jak prosté návštěvy, tak i prodeje.

Přesměrování je provedeno pomocí kampaní – tedy odkazů, které partner vytvoří na svých stránkách, zaregistruje je v programu a které tak slouží k propagaci PTO. Program vede následnou detailní evidenci případných online nákupů vstupenek, které návštěvník na stránkách PTO provedl. Program po příchodu na web PTO porovná sledované url aktivních kampaní s url referrerem (stránkou partnera, ze které návštěvník přišel). Najde-li shodu, zaznamená ke kampani návštěvu a propíše nalezenou kampaň k případnému prodeji.

Pro přesnost zacílení jednotlivé kampaně může partner do sledované url kampaně vložit jak celou svoji doménu (www.něco.cz) nebo specifickou část svého webu (www.něco.cz/programkoncertů/) nebo i konkrétní podstránku webu (www.něco/koncert/koupitvstupenku.html).

Každá zaznamenaná návštěva ze sledované domény je uložena do cookies (tj. nákup se ke kampani započítá, i když ho návštěvník realizuje později).
PTO se zavazuje vyplácet partnerovi za tuto činnost dohodnutou provizi. Provize je stanovena v procentech z nákupní ceny veškerých online nákupů vstupenek – eticketů na stránkách PTO, které byly uskutečněny prostřednictvím kampaní partnera – přesměrováním z internetových stránek partnera.

Partner se zavazuje propagovat stránky PTO způsobem, který neodporuje dobrým mravům a nepoškozuje dobré jméno společnosti PTO. Při propagaci PTO pomocí reklamních systému (např. PPC), nesmí reklamní formáty končit přímo na stránkách PTO ale jen a pouze na stránkách partnera. Prezentace na stránkách partnera rovněž nesmí obsahovat opakovaná a nadměrná slova ve zdrojovém kódu či obsahu a nesmí obsahovat žádný klamný nebo jinak manipulující text či obsah, který by byl určený ke zlepšení pagerankingu stránek partnera. PTO si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na stránkách partnera a ukončit tuto spolupráci v případě porušení těchto pravidel a podmínek.

PTO se zavazuje uhradit partnerovi smluvenou provizi z veškerých online prodejů vstupenek, uskutečněných zákazníky na stránkách PTO prostřednictvím přesměrování ze stránek partnera. Provize bude vyplacena partnerovi na jeho účet a to proti vystavené, mailem, poštou anebo osobně doručené faktuře partnera, a to měsíčně a za podmínky, že jím získaná provize činí 250,-Kč a více. Výše provize bude počítána ze záznamů vedených PTO v privátní sekci partnera. Jiné způsoby měření či statistiky nebudou PTO akceptovány a partner s tímto bezvýhradně souhlasí. PTO se zavazuje, že partnerovi při používání programu zajistí možnost online sledovat výsledky jeho kampaně a výši jeho aktuální provize.

Tato spolupráce pomocí programu mezi PTO a partnerem se uzavírá na dobu neurčitou a může ji kdykoliv zrušit kterákoliv smluvní strana. Provozovatel a partner může zrušit spolupráci prostřednictvím e-mailu. PTO si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky a kdykoliv nastavit nové verze programu.

Komorní koncerty České filharmonie v Rudolfinu

Rudolfinum Czech Philharmonic Chamber  - preview image

Členové našeho nejprestižnějšího orchestru hrají kromě symfonické i komorní hudbu. V krásné Sukově síni Rudolfina se těšme na Smyčcové trio Českých filharmoniků, Sdružení hlubokých žesťů či na Cimbálovou muziku České filharmonie!

Velikonoční klasické koncerty v Praze

Easter classical music concerts in Prague  - preview image

Oslavte Velikonoce, čas rozjímání i radosti, krásnou hudbou. Přinášíme vám vstupenky na koncerty operních pěvců, majestátní varhany, smyčcové komorní ansámbly a sbory v pražských kostelích a koncertních síních. Vyberte si a nakupte v pohodlí domova.

Národní divadlo marionet Říše loutek

National Marionette Theatre in Prague - preview image

Navštivte nejznámější loutkové divadlo u nás, navazující na staletou českou tradici. Národní divadlo marionet hraje Mozartovy opery Don Giovanni a Kouzelná flétna s ručně vyráběnými loutkami, jejichž kouzlo ocení jak děti, tak dospělí.

Klasické koncerty na Pražském hradě

Prague Castle classical music concerts - preview image

Památné sídlo králů, největší hradní komplex na světě, místo s překypující kulturní historií, to je Pražský hrad. V jeho areálu si můžete vychutnat tóny klasické hudby, ať již dáte přednost vznešené bazilice sv. Jiří či příjemnému Lobkowiczkému paláci.

Koncerty klasické hudby v Klementinu

Klementinum classical music concerts in Prague - preview image

Bývalá jezuitská kolej Klementinum ukrývá skvosty barokní architektury, a v překrásných interiérech Zrcadlové kaple, kostela Nejsv. Salvátora či kostele sv. Klimenta se konají koncerty s vysokou uměleckou úrovní.

Slavné pražské koncertní síně

Classical music in famous Prague´s concert halls - preview image

Naslouchejte hudbě v těch nejkrásnějších a nejznámějších sálech jako je Dvořákova síň Rudolfina, kde A. Dvořák dirigoval svou Novosvětskou symfonii, nebo Obecní dům, perla secese. Nebo objevte skryté perly. Jednou z nich je sál Bocaccio Grandhotelu Bohemia.

Koncerty v Maiselově synagoze

Koncerty v Maiselově synagoze - Náhled

S potěšením Vám přinášíme špičkové komorní koncerty v Maiselově synagoze: Zemlinského kvarteto, Bennewitzovo kvarteto, Ensemble Czech Collegium, to jsou jen některá ze zvučných jmen, na něž se můžete během aktuální sezóny těšit.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Prague Symphony - preview image

Sezóna 2019 - 2020 | Symfonický orchestr FOK obohacuje kulturní život hlavního města a reprezentuje českou kulturu v zahraničí na té nejvyšší úrovni již více než 75 let. Vybírejte z vynikajících koncertů, které tento orchestr hraje či organizuje.

Skupinové slevy

Group Discounts - preview image

Chystáte se na koncert nebo představení a je vás více než 10? Nabízíme množstevní slevy 10% a výše! Kontaktujte nás zde, pomocí formuláře, zajistíme vám vstupenky za bezkonkurenční cenu.

Dárkové poukazy

Gift Certificates - preview image

Věnujte jedinečný dárek - poukaz na vstupenky! Stylový poukaz můžete vyladit osobním vzkazem, a Vaši blízcí si budou moci vybrat koncert podle svého přání.

Náš tip

Nejprodávanější