Affiliate - Obchodní podmínky

Registrací na webových stránkách http://www.pragueticketoffice.com/affiliate/AffRegistrace.aspx a vytvořením reklamních kampaní, čímž se rozumí umístění zdrojového kódu stránek www.pragueticketoffice.com na Vaše internetové stránky, vyjadřujete souhlas s následujícími obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi Vámi (dále jen partner) a provozovatelem partnerského - affiliate programu Prague Ticket Office – Via Musica (dále jen PTO). Registrace do partnerského - affiliate programu (dále jen program) je bezplatná, jejím dokončením se stáváte partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky programu:

Provozovatelem programu je:
Prague Ticket Office – Via Musica
Na Kozačce 12/1272
Praha 2, 120 00
Česká republika
IČO: 14924111, DIČ: CZ6459072026
tel.: +420 222 521 221,
hotline: +420 601 333 626
e-mail: podpora@viamusica.cz

Via Musica je zapsaná ochranná známka, registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 325504.
Veškeré údaje partnera uvedené v registraci jsou použity pouze a jen pro spolupráci partnera a PTO, a to výhradně v rámci programu, a zpracovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. České republiky.

Partner se zaregistruje do programu pomocí tohoto registračního formuláře. PTO bude akceptovat registraci především u těch internetových stránek, které jsou svým obsahem obecně zaměřeny na kulturu v Praze, dále na cestovní ruch a turismus se zaměřením na Prahu a Českou republiku a především na vážnou hudbu, jazzovou hudbu, operu a balet, černé a loutkové divadlo v Praze. PTO si vyhrazuje právo registraci odmítnout bez udání důvodu. PTO nebude v žádném případě akceptovat registraci těch internetových stránek, které jsou svým obsahem v rozporu s dobrými mravy a zákony České republiky.

Program slouží tak, že eviduje každé přesměrování návštěvníka internetových stránek partnera na stránky PTO. Ve statistikách programu, které má partner po přihlášení do programu k dispozici, jsou poté uvedeny jak prosté návštěvy, tak i prodeje.

Přesměrování je provedeno pomocí kampaní – tedy odkazů, které partner vytvoří na svých stránkách, zaregistruje je v programu a které tak slouží k propagaci PTO. Program vede následnou detailní evidenci případných online nákupů vstupenek, které návštěvník na stránkách PTO provedl. Program po příchodu na web PTO porovná sledované url aktivních kampaní s url referrerem (stránkou partnera, ze které návštěvník přišel). Najde-li shodu, zaznamená ke kampani návštěvu a propíše nalezenou kampaň k případnému prodeji.

Pro přesnost zacílení jednotlivé kampaně může partner do sledované url kampaně vložit jak celou svoji doménu (www.něco.cz) nebo specifickou část svého webu (www.něco.cz/programkoncertů/) nebo i konkrétní podstránku webu (www.něco/koncert/koupitvstupenku.html).

Každá zaznamenaná návštěva ze sledované domény je uložena do cookies (tj. nákup se ke kampani započítá, i když ho návštěvník realizuje později).
PTO se zavazuje vyplácet partnerovi za tuto činnost dohodnutou provizi. Provize je stanovena v procentech z nákupní ceny veškerých online nákupů vstupenek – eticketů na stránkách PTO, které byly uskutečněny prostřednictvím kampaní partnera – přesměrováním z internetových stránek partnera.

Partner se zavazuje propagovat stránky PTO způsobem, který neodporuje dobrým mravům a nepoškozuje dobré jméno společnosti PTO. Při propagaci PTO pomocí reklamních systému (např. PPC), nesmí reklamní formáty končit přímo na stránkách PTO ale jen a pouze na stránkách partnera. Prezentace na stránkách partnera rovněž nesmí obsahovat opakovaná a nadměrná slova ve zdrojovém kódu či obsahu a nesmí obsahovat žádný klamný nebo jinak manipulující text či obsah, který by byl určený ke zlepšení pagerankingu stránek partnera. PTO si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na stránkách partnera a ukončit tuto spolupráci v případě porušení těchto pravidel a podmínek.

PTO se zavazuje uhradit partnerovi smluvenou provizi z veškerých online prodejů vstupenek, uskutečněných zákazníky na stránkách PTO prostřednictvím přesměrování ze stránek partnera. Provize bude vyplacena partnerovi na jeho účet a to proti vystavené, mailem, poštou anebo osobně doručené faktuře partnera, a to měsíčně a za podmínky, že jím získaná provize činí 250,-Kč a více. Výše provize bude počítána ze záznamů vedených PTO v privátní sekci partnera. Jiné způsoby měření či statistiky nebudou PTO akceptovány a partner s tímto bezvýhradně souhlasí. PTO se zavazuje, že partnerovi při používání programu zajistí možnost online sledovat výsledky jeho kampaně a výši jeho aktuální provize.

Tato spolupráce pomocí programu mezi PTO a partnerem se uzavírá na dobu neurčitou a může ji kdykoliv zrušit kterákoliv smluvní strana. Provozovatel a partner může zrušit spolupráci prostřednictvím e-mailu. PTO si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky a kdykoliv nastavit nové verze programu.

Adventní a vánoční koncerty v Praze

Christmas concerts in Prague  - preview image

Prosinec 2019 | Advent a Vánoce, to je doba radostného očekávání, společenských setkání, a také jeden z vrcholů koncertní sezóny. Zpříjemněte si tento sváteční čas krásnou hudbou. Ti nejlepší umělci hrají v pražských koncertních sálech a chrámech právě pro Vás.

Nejoblíbenější koncertní místa v Praze

Top concert venues in Prague - preview image

Koncerty ve Smetanově síni Obecního domu a Zrcadlové kapli Klementina patří k nejoblíbenějším a velmi kladně hodnoceným komorním koncertům v Praze. Komorní Dvořákův orchestr hraje výběry ze slavných děl A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a dalších.

Koncerty v Maiselově synagoze

Koncerty v Maiselově synagoze - Náhled

S potěšením Vám přinášíme špičkové komorní koncerty v Maiselově synagoze: Zemlinského kvarteto, Bennewitzovo kvarteto, Ensemble Czech Collegium, to jsou jen některá ze zvučných jmen, na něž se můžete během aktuální sezóny těšit.

Slavné pražské koncertní síně

Classical music in famous Prague´s concert halls - preview image

Naslouchejte hudbě v těch nejkrásnějších a nejznámějších sálech jako je Dvořákova síň Rudolfina, kde A. Dvořák dirigoval svou Novosvětskou symfonii, nebo Obecní dům, perla secese. Nebo objevte skryté perly. Jednou z nich je sál Bocaccio Grandhotelu Bohemia.

Koncerty v Zrcadlové kapli Klementina

Concerts dans la Chapelle des Miroirs  - aperçu de l

Dnes již odsvěcená Zrcadlová kaple je jedinečným koncertním sálem, ve kterém vystupují komorní orchestry vynikajících hudebníků. Nechte se unášet kouzlem hudby při některém z koncertů v jedné z nejslavnějších památek pražského baroka.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Prague Symphony Orchestra - preview image

Sezóna 2019 - 2020 | Symfonický orchestr FOK obohacuje kulturní život hlavního města a reprezentuje českou kulturu v zahraničí na té nejvyšší úrovni již více než 75 let. Vybírejte z vynikajících koncertů, které tento orchestr hraje či organizuje.

Novoroční koncerty v Praze

New Year in Prague - preview image

Vstupte do roku 2020 s hudbou! Slavnostní koncerty orchestrů, komorní koncerty, varhany v pražských chrámech, či romantická večeře s živou hudbou pro Vaše jedinečné zážitky.

Komorní koncerty České filharmonie

Komorní koncerty České filharmonie - Náhled

Členové našeho nejprestižnějšího orchestru hrají kromě symfonické i komorní hudbu. V krásné Sukově síni Rudolfina se těšme na Smyčcové trio Českých filharmoniků, Sdružení hlubokých žesťů či na Cimbálovou muziku České filharmonie!

Skupinové slevy

Group Discounts - preview image

Chystáte se na koncert nebo představení a je vás více než 10? Nabízíme množstevní slevy 10% a výše! Kontaktujte nás zde, pomocí formuláře, zajistíme vám vstupenky za bezkonkurenční cenu.

Dárkové poukazy

Gift Certificates - preview image

Věnujte jedinečný dárek - poukaz na vstupenky! Stylový poukaz můžete vyladit osobním vzkazem, a Vaši blízcí si budou moci vybrat koncert podle svého přání.

Náš tip

Nejprodávanější